Udgivet af Janne Nyborg, man d. 6. maj 2019, kl. 00:00

Sognepræst, cand. theol. og cand. scient. Poul Steenberg vil i et foredrag give et bud på, hvordan man kan samtænke kristen skabelsestro med en moderne, naturvidenskabelig forståelse af verden. Poul Steenberg vil argumentere for, at der ikke behøver at være nogen modsætning mellem kristen skabelsestro og moderne naturvidenskab. De er ikke uforenelige størrelser og behøver heller ikke at blive betragtet som uafhængige. Tværtimod kan kristen skabelsestro blive beriget af naturvidenskaben. Naturvidenskabelig indsigt kan nemlig bidrage til, at vi får blik for, hvor storslået og genialt Gud har skabt universet. Så i modsætning til, hvad nogle ateister hævder, behøver naturvidenskabelig indsigt absolut ikke at være en hindring for at tro på Gud som skaber. 

Kategorier Kommende arrangementer