Kirketjener Margrethe Springer
Kirketjener Karen Eikard Møller

Kirketjeneren kan træffes på:

Telefon: 51 18 31 35 (Allehelgens Kirke)
Telefon: 61 55 00 56 (Sundkirken)