Konfirmationsdatoer

Man kan tilmelde sig helt frem til velkomstsgudstjenesten, som afholdes i september. 

Som udgangspunkt holder vi kun én konfirmation om året i Allehelgens Kirke.
Ved under 20 konfirmander holdes konfirmationen kl. 10.30.
Hvis antallet af konfirmander overstiger 20, holder vi to konfirmationer samme dag kl. 10.00 og 12.00.
Konfirmanderne fordeles af præsten på de to tidspunkter med hensyntagen til hvilken klasse konfirmanden går i.
Hvis du har tilmeldt dig det forkerte år eller i tvivl om noget, bedes du kontakte Line Bønding på lab@km.dk

Konfirmation 2020 er lørdag den 15. august (tidl. lørdag den 2. maj) 

Konfirmation 2021 er torsdag den 13. maj (Kristi Himmelfartsdag)  

Konfirmation 2022 er lørdag den 7. maj   
 

Velkomstgudstjeneste

Alle indskrevne konfirmander forventes at deltage i gudstjenesten sammen med deres forældre. Der får man sit første kryds for kirkegang. Efter gudstjenesten byder vi på en sodavand og en sandwich, og der vil være et  informationsmøde om konfirmandundervisningen.

Der er en aftale med Lergravsskolen om, at konfirmandforberedelsen ligger onsdag fra kl. ca 14. Konfirmander fra andre skoler kan have andre skemaer, og det må forhandles mellem skole og hjem at konfirmanden kan være til forberedelsen til tiden.

Konfirmandforberedelse

Forberedelsen er obligatorisk. 
Det vil sige, at man skal komme hver gang. 
Hvis man er syg, skal en af forældrene ringe / sms'e til Line Bønding på 31 36 28 80 og melde afbud. 
Undervisningen foregår om hovedsageligt om onsdagen mellem kl. 14 og 16, men på grund af den korte forberedelsestid vil der også være forberedelse et antal lørdage eller lignende (også obligatorisk).

Kirkegang er obligatorisk. 
Man skal gå i kirke som anvist af præsten. Det kan være på både søndage og hverdagsaftener.