Information for konfirmander fra Filipskolen

Elever som i 2019 går i 7. klasse: Konfirmation den 23. maj 2020 kl. 11.00 i Allehelgens Kirke.

Elever som i 2019 går i 8. klasse: Konfirmation den 16. Maj 2020 kl. 11.00 i Allehelgens Kirke.

Elever som i 2020 går i 7. klasse: Konfirmation den 08. maj 2021 kl. 10.30 I Allehelgens Kirke.

Velkomstgudstjeneste

Der er Velkomstgudstjeneste i september måned året før konfirmationen. 
Du vil modtage en invitation når det nærmer sig. Efter gudstjenesten byder vi på en snack og en kort introduktion til årets gang og konfirmationsforberedelse. Der bliver selvfølgelig også lejlighed til at stille spørgsmål.

Alle indskrevne konfirmander forventes at deltage i gudstjenesten sammen med deres forældre.

Konfirmandforberedelse

Konfirmationsforberedelse vil finde sted en gang ugentlig i ca. 1½ time. I foråret året før konfirmationen vil ugedag og tidspunkt for forberedelsen blive fastlagt. Der vil muligvis også være enkelte lørdage med forberedelse.

Konfirmationsforberedelse til konfirmationer i 2020, kommer til at være torsdage fra 13.50-15.20. Første gang er torsdag den 19. september 2019.

Forberedelsen er obligatorisk. Det vil sige, at man skal komme hver gang. 
Hvis man er syg, skal en af forældrene kontakte præsten og melde afbud. 

Kirkegang er obligatorisk. 
Man skal gå i kirke som anvist af præsten. Det kan være på både søndage og hverdagsaftenener. 

Praktisk information

På konfirmationsdagen skal konfirmanderne møde i kirken 40 minutter før konfirmationen. Der er fotografering foran alteret, og forældre må gerne møde op for at tage billeder til familiealbummet. Kirken bestiller en fotograf til at tage billeder før, under og efter gudstjenesten. Efter konfirmationen vil fotografens link blive sendt til forældre.

Der må ikke fotograferes under selve gudstjenesten, men efter gudstjenesten er der mulighed for at fotografere i kirken.

Konfirmationen varer ca. 1,5 -2 time.
Der er 400 siddepladser i Allehelgens Kirke.

Tilmelding

Vælg link øverst på siden, Husk at vælge efter klassetrin og konfirmations år.