Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vielse og velsignelse

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som vielse på rådhuset. Bryllupsceremonien forløber med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelse.
Til forskel fra vielsen på rådhuset får brudeparret i kirken også kirkens forbøn for og Guds velsignelse over ægteskabet.

I kan blive gift i folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem. I kan blive gift i kirken i jeres bopælssogn eller i en anden kirke, I har tilknytning til. Når I ønsker kirkebryllup eller velsignelse, skal I tage kontakt til den kirke, I ønsker at blive gift i.

Det skal I huske
Når I skal giftes, er der en del at huske. I skal aftale brylluppet med kirken, have en ægteskabserklæring, og beslutte, hvad I fremover vil hedde. Der skal være to vidner til vielsen og I skal have en samtale med præsten.
Kirkelig velsignelse

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få kirkelig velsignelse. Ritualet for den kirkelige velsignelse minder om vielsesritualet.

I vores sogn 

Beboere  i Allehelgens- og Sundkirken Pastorat kan betjenes med vielser i begge kirker.

Man henvender sig til kordegnen og aftaler dato og klokkeslet.
Medbring dåbs / navneattester og når den er i hænde, prøvelsesattest fra rådhuset. Ægteskabserklæring rekvireres på www.borger.dk - den må max. være fire mdr. gammel på vielsesdagen. Kordegnen henviser til den præst som skal foretage vielsen. Inden vielsen skal parret regne med mindst én samtale med præsten.

Har man spørgsmål, inden man beslutter sig for vielse i kirken, er det en god idé at kontakte en af kirkens præster om dette.

Vielse uden for kirkens rum

Vielse i det fri eller i et andet rum uden for kirken kan være festligt og det helt rigtige for det enkelte brudepar. Der er dog flere faktorer, som man skal have styr på og tage højde for, når vielsen foregår uden for kirkens rum.

Selvom brylluppet foregår uden for kirkens rum, så anvendes det samme vielsesritual som ved et bryllup i kirken. Det vil altså være en højtidelighed med salmer, bønner, læsninger fra Bibelen, tale til brudeparret, tilspørgsel og erklæring, forbøn for parret og velsignelse.

Når vielsen foregår uden for kirken, skal der skabes et rum, hvor ceremonien kan foregå uforstyrret og med værdighed.
Man skal kunne høre, hvad der bliver sagt, så brudeparret skal sørge for, at der er mikrofon til præst og evt. sangere og højttalere og elektricitet dertil, såfremt det er nødvendigt, hvilket man finder ud af sammen med præsten. Vær opmærksom på, at vind er en stor støjfaktor, hvis vielsen foregår udendørs.

Derudover skal der være et alter og noget brudeparret kan knæle på under forbønnen efter tilspørgsel og ægteskabserklæring.
Der skal også være et sted, hvor præsten kan klæde om før og efter vielsen.

Hvis vielsen skal foretages et offentligt sted, er det brudeparrets ansvar at indhente de fornødne godkendelser hos stedets ejer eller hos den pågældende politimyndighed. Man skal være opmærksom på, at vielsen ikke må forstyrre det offentlige rum – ligesom man skal være opmærksom på, at andre kan have planlagt en begivenhed på samme sted og samme tid, uden man kan vide det på forhånd.

Vejret er den helt store ubekendte faktor. Ønskes en udendørs vielse, er det nødvendigt at have en Plan B i tilfælde af, at ceremonien ikke kan gennemføres under åben himmel pga. vejrforhold.

Læs evt. også biskoppernes vejledning her. https://kobenhavnsstift.dk/til-ansatte-og-frivillige/til-ansatte/saerligt-for-praester/vielser-uden-for-kirkens-rum

Men først og fremmest: Kontakt en af kirkens præster og lad os tale sammen om jeres tanker og drømme om vielsen. Selvom vi ovenfor har skitseret nogle generelle retningslinjer omkring vielse uden for kirkens rum, så ser vi gerne på hvert enkelt tilfælde og imødekommer sædvanligvis specifikke ønsker, hvis vi kan.

Kirkekontor

Du skal henvende dig til personregisterføren på kirkekontoret i det sogn, hvor du selv eller de berørte personer har bopæl hvis de vedrører nogle af disse ting:

  • attester
  • fødselsanmeldelse
  • medlemskab
  • barnedåb
  • konfirmation
  • vielse / velsignelse

Ellers skal du henvende dig til borger.dk for at anmelde disse ting:

  • omsorgs & ansvarserklæring
  • navngivning 
  • navneændring
  • begravelse

Men selvom det muligvis ikke er Allehelgens Kirke eller Sundkirken, du skal have fat i, så er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.